หุ้นกู้ : 5 ความแข็งแกร่งของหุ้นกู้ EDL-GEN

0
4089

หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดใน สปป.ลาว และจดทะเบียนในตลาดหุ้น LSX เป็นตัวแรกคือ EDL-GEN

EDL-GEN จัดเป็นรัฐวิสาหกิจ เพราะผู้ถือหุ้นใหญ่ 51% คือหน่วยงานภาครัฐ (EDL)
EDL-GEN ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานน้ำ ที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของ สปป.ลาว จึงจัดเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูงในประเทศ

EDL-GEN กำลังจะออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ เสนอขายนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน
อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้อยู่ที่ BBB-/Negative
อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี
อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

รายละเอียดติดตามได้ในการ์ตูนเลย ☺

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน