หุ้น IPO : เจาะธุรกิจ HENG สินเชื่อท้องถิ่นครบวงจร

0
4176

ธุรกิจสินเชื่อเป็นธุรกิจหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน บริการสินเชื่อที่ถูกกฏหมายและเข้าถึงผู้คน จึงเป็นธุรกิจสำคัญและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของไทย โดยเฉพาะในยามวิกฤตแบบนี้

HENG หรือ เฮงลิสซิ่ง ผู้ให้บริการสินเชื่อครบวงจรที่เกิดจากการรวมตัวกันของ 4 จตุรเทพสินเชื่อในภาคเหนือ คือกลุ่มทวีเฮง” “กลุ่มพัฒนสิน” “กลุ่มมิตรเอื้ออารีย์และกลุ่มสินปราณีที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน และมีประสบการณ์ในธุรกิจมากว่า 20 ปี  ทำให้ HENG มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า

ปัจจุบัน HENG มี 451 สาขา, 7 ศูนย์ประมูลรถ และพันธมิตรเต็นท์รถกว่า 5,100 ราย 

HENG วางแผนจะเติบโตกว่า 1 เท่าตัวภายในปี 2566 ไปศึกษาธุรกิจของ HENG กัน


​Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง​