ICO : วิเคราะห์เส้นทางลงทุน SiriHub จากวันแรกถึงจบโครงการ 4 ปี ฉบับเข้าใจง่าย

0
4592

#SiriHub #ICOตัวแรกของไทย #RealEstateBackedToken #XSpringDigital

โลกของการลงทุนไทยกำลังพัฒนาไปอีกขั้น เมื่อ Investment Token ตัวแรกของไทยที่ได้รับการกำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดขาย ICO แล้ว กับ “SiriHub”

SiriHub เป็นโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate-Backed Token) คือ “กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส” อายุโครงการ 4 ปี มีโทเคน 2 แบบให้เลือกลงทุน ให้ส่วนแบ่งรายได้ 4.5%-8% ต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทของโทเคนที่ลงทุน

เปิดจอง ICO 21 ก.ย. – 4 ต.ค. 64 เริ่มต้นลงทุนเพียง 10 บาท ที่ XSpring Application (ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ในขณะที่ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษสามารถลงทุนได้ไม่จำกัดมูลค่า)

สนใจลงทุนไปศึกษารายละเอียดกัน 🙂 

รายละเอียดเพิ่มเติม

www.xspringdigital.com/th/project/sirihub

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในโทเคนดิจิทัลผ่าน XSpring Digital สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน XSpring ได้ที่  http://onelink.to/efumnu

และดูวิดีโอคำแนะนำการเปิดบัญชีกับ XSpring Digital ได้ที่ https://youtu.be/bPSTTUTDgxI  


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในรายละเอียดของโทเคนเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าโทเคนและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจาก White Paper ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาโทเคนเมื่อซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาโทเคนและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง