หุ้น IPO : มั่นคงไปกับธุรกิจเอทานอลและเติบโตไปกับออร์แกนิคฟู้ด กับ UBE – อุบล ไบโอเอทานอล

0
4731

ด้วยนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ ปริมาณการใช้เอทานอลเพื่อผสมในเชื้อเพลิงจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทำความรู้จักกับ UBE หรือ บมจ. อุบล ไบโอเอทานอล ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังครบวงจร และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของไทย

จุดเด่นของ UBE คือมี 3 ธุรกิจหลัก ธุรกิจหนึ่งมีความมั่นคงสูงคือธุรกิจเอทานอล, ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิครายใหญ่ของโลก และธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างธุรกิจเกษตรอินทรีย์ รายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ในการ์ตูนเลย 🙂

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง