หุ้น IPO : ลงทุนในปัจจัยสี่กับ JP บริษัทยาและอาหารเสริมครบวงจร

0
8193

#หุ้นIPO #JP #ยา #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ธุรกิจหนึ่งที่เป็นปัจจัยสี่ คือธุรกิจผลิตยายิ่งในยามวิกฤตโรคระบาดแบบนี้ ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยิ่งเป็นที่ต้องการ

JP หรือ บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงแอลกอฮอล์ทำความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม โดยมีทั้งแบรนด์ของตัวเอง คือ COX, สุภาพโอสถ, EVITON และ JSP รวมถึงรับจ้างผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (OEM) กำลังจะเข้าตลาดหุ้น mai แล้ว สนใจลงทุนไปศึกษาธุรกิจกัน 🙂​​


Disclaimer: การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง​