กองทุนรวม : ได้เวลาลงทุนหุ้นเติบโตอินเดีย SCBINDEQ

0
3978

#ได้เวลาลงทุนหุ้นเติบโตอินเดีย #SCBINDEQ

อินเดีย ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก! คาดการณ์กันว่า อินเดียจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ภายในปี 2030

ไม่ใช่แค่มีประชากรวัยทำงานเยอะอย่างเดียว แต่เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้วยแหล่งผลิต Start Up ระดับยูนิคอร์นเยอะเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากอเมริกาและจีน (กว่า 50 บริษัทในปัจจุบัน โดย 16 บริษัทเพิ่งก่อตั้งในปีนี้)​ แสดงถึงโอกาสอีกมากมายในอินเดียที่รอนักลงทุนค้นพบ

สนใจลงทุนในหุ้นเติบโตของอินเดียSCBINDEQ กองทุนเปิดใหม่จากSCBAM ที่ลงทุนในกองทุนหลัก UTI Dynamic Equity Fund ที่ได้รับmorningstar 5 ดาว ประเภท India Equity* มีทีมผู้จัดการกองทุนเป็นคนท้องถิ่นที่เข้าใจธุรกิจในประเทศเป็นอย่างดี

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ
เสนอขายครั้งแรก: เสนอขายครั้งแรก 12 ต.ค. 64 – 19 ต.ค. 64

ข้อมูลเพิ่มเติม> https://scbam.info/3aheJ4n

ไปดูรายละเอียดกัน 🙂

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

SCBINDEQ