หุ้นกู้ : 7 ข้อควรรู้ก่อนลงทุนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ CP ALL Perp Bond

0
5737

ในช่วงดอกเบี้ยต่ำแบบนี้ หากอยากได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ก็มีทางเลือก เช่นการลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เช่นการลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่เรียกว่า“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ” แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงที่สูงกว่าหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิทั่วไป

CP ALL ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและ เซเว่นเดลิเวอรี่ และผู้นำธุรกิจค้าปลีกครบวงจร กำลังจะออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ หรือขอเรียกสั้นๆ ว่า Perp Bond โดยให้ดอกเบี้ยสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก ที่ 4.60% ต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือบริษัท A+ แนวโน้ม“คงที่”

อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A- แนวโน้ม“คงที่” (ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทเนื่องจากความด้อยสิทธิและเงื่อนไขการสามารถเลื่อนชำระดอกเบี้ย)

แต่ Perp Bond มีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป ผู้สนใจลงทุนต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน และมีแบบทดสอบก่อนลงทุนด้วย สนใจลงทุนใน Perp Bond ไปศึกษารายละเอียดกัน ☺


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน