หุ้น : ปรับธุรกิจรับ Next Normal กับ PTT Group

0
3044

เมื่อโลกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่อยู่รอดคือธุรกิจที่ปรับตัวได้ทันโลก แต่บางธุรกิจก็มีวิสัยทัศน์ล้ำไปกว่านั้น ไม่ใช่แค่ทันNew Normal ในวันนี้ แต่มองไปถึง Next Normal ในอนาคต

ธุรกิจพลังงานชั้นนำอย่างกลุ่ม ปตท. (PTT Group) คือตัวอย่างในการปรับตัวเพื่อรับ Next Normal ที่ชัดเจน เพราะพลังงานเป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ เมื่อเทรนด์ของพลังงานเปลี่ยนไป กลุ่ม ปตท. ก็สามารถปรับตามได้อย่างรวดเร็ว ไปดูกันว่าธุรกิจของ ปตท. ทุกวันนี้ทำอะไรอยู่บ้าง  🙂

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้นการลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง