หุ้น IPO : เจาะธุรกิจ TRV ผู้ผลิตชิ้นส่วนยางมาตรฐานสากล

0
5873

#TRV #หุ้นIPO

“ยาง” เป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ที่สำคัญทั้งในระบบเครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแทบทุกประเภท ใช้เพื่อสร้างความยืดหยุ่น กันรั่วซึม กันกระแทกกันฝุ่นละออง ฯลฯ

TRV หรือ บมจ. ที.อาร์.วี. รับเบอร์โปรดักส์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยางขึ้นรูปที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี กำลังจะเข้าตลาดหุ้นแล้ว  ปัจจุบัน TRV มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 80-95% โดยTRV ตั้งเป้านำเงินบางส่วนจาก IPO ไปเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 1 เท่าระหว่างปี 2565-2568

ไปศึกษาธุรกิจของ TRV กัน!


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง