กองทุนรวม : กระจายการลงทุนผ่าน ETF ทั่วโลก ด้วยกองทุนเดียว กับ BCAP-GW Series

0
6536

หัวใจหลักของการลงทุนระยะยาวให้ประสบความสำเร็จคือ “การกระจายความเสี่ยง” เพราะไม่มีทรัพย์สินใดที่เป็นที่หนึ่งตลอดกาล นักลงทุนจึงควรจัดพอร์ตตามระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ โดยกระจายการลงทุนไปในหลายทรัพย์สิน หลายภูมิภาคและปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดอยู่เสมอ

ถ้าแค่ฟังหลักการก็เหนื่อยแล้ว อีกหนึ่งทางเลือกแบบง่ายๆ คือลงทุนใน BCAP-GW กองทุนรวมที่ถูกออกแบบมาให้เป็น Core port คือถือกองนี้กองเดียวก็เหมือนจัดพอร์ตแล้ว เพราะกองนี้จะไปกระจายการลงทุนต่อให้ในหลายทรัพย์สินครอบคลุมทั่วทั่วโลก ผ่าน ETF กว่า 70 ตัว โดยมีให้เลือกตามระดับความเสี่ยงถึง 5 กอง เริ่มต้นลงทุนเพียง500 บาทเท่านั้น

สำหรับผู้ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี BCAP-GW มีกอง SSF ด้วยนะ

ไปดูกลยุทธ์การลงทุนของ BCAP-GW Series กัน 🙂