หุ้น : มันคือแป้ง! เปิดกลยุทธ์ UBE พัฒนาสู่อาหารแห่งอนาคต

0
3415

ถ้าพูดถึง UBE หรือ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หลายคนอาจนึกถึงผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของไทย แต่ในอีกมุมหนึ่งของธุรกิจ UBE มีกลุ่มธุรกิจแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิคที่สร้างรายได้สูงไม่ต่างจากธุรกิจเอทานอลเลย

UBE ในอีกหนึ่งบทบาทคือผู้ประกอบธุรกิจแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิครายใหญ่ของโลก สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรของไทย  ด้วยนวัตกรรมฟลาวมันสำปะหลังที่สามารถใช้แทนแป้งสาลีได้ในทุกมิติ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพที่รักเบเกอรี่ด้วยการเกาะเทรนด์ Food For Future ที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลก

ไปศึกษาธุรกิจแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิคของ UBE และโอกาสเติบโตในอนาคตของธุรกิจนี้กัน 🙂


​Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง​