หุ้น IPO : เจาะธุรกิจ CIVIL ผู้พลิกโฉมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

0
7875

ช่วงนี้ภาครัฐกำลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ประเทศไทย ปี 2565 นี้มีแผนอนุมัติกว่า36 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1.98 ล้านล้านบาท

CIVIL หรือ บมจ. ซีวิลเอนจีเนียริง หนึ่งในบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศ ที่ชำนาญงานโยธาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี  มีผลงานเด่นๆ มากมายทั้งถนน ระบบราง ท่าอากาศยาน เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวมไปถึงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ก็ล้วนผ่านมือ CIVIL มาแล้ว รับได้ทั้งงานหลักสิบล้านจนไปถึงหลักพันล้าน

จุดเด่นของ CIVIL คือการพัฒนาโครงการอย่างเป็นระบบด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ มีโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างเป็นของตัวเองถึง 11 แห่ง แถมยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเหมืองหินปูนอีกด้วย จึงทำให้ CIVIL สามารถควบคุมต้นทุนได้ดี มีกำไรสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

ไปศึกษารายละเอียดของ CIVIL กัน 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง