หุ้น : เจาะกลยุทธ์ Thai Union รักษาขุมทรัพย์แห่งท้องทะเลกับ Blue Finance

0
4099

“หากไม่มีทะเล ก็ไม่สามารถทำธุรกิจอาหารทะเลได้” ความยั่งยืนของท้องทะเลจึงเป็นสิ่งที่ไทยยูเนี่ยนให้ความสำคัญ

ไทยยูเนี่ยนในฐานะผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของโลก หนึ่งในผู้บุกเบิกและสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากกลยุทธ์ SeaChange® ที่สร้างความยั่งยืนใน 4 เรื่องสำคัญคือ แรงงาน/การจัดหาวัตถุดิบ/การผลิต/การดูแลสังคม มาตั้งแต่ปี 2558

และล่าสุดไทยยูเนี่ยนเริ่มใช้ Blue Finance คือสินเชื่อ/หุ้นกู้ ที่ใช้เป้าหมายด้านความยั่งยืนมาเป็นตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ย ไปดูกันว่าเป้าหมาย Blue Finance  ของไทยยูเนี่ยนคืออะไรและจะส่งผลดียังไงกับบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้บริโภคและท้องทะเลทั่วโลก 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง