กองทุนรวม: เพิ่มความมั่งคั่ง สร้างความมั่นคงด้วย PRINCIPAL GMA

0
8011

#เพิ่มความมั่งคั่งสร้างความมั่นคง#PrincipalGMA

นาทีนี้จะลงทุนอะไรก็ต้องคิดหนักเพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเร็วมาก แต่จะไม่ลงทุนเลยก็เอาชนะเงินเฟ้อที่ปรับตัวเร็วกว่าไม่ได้

กลยุทธ์การลงทุนท่ามกลางความผันผวนคือ “การกระจายการลงทุน” ไปในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งPrincipal เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนใน Global Multi Asset ที่บริหารสินทรัพย์กว่า 1.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ มากกว่างบประมาณแผ่นดินของไทยซะอีก (งบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยปี 2565ประมาณ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ)

ด้วยวิธีการลงทุนเฉพาะตัว และนโยบายการลงทุนที่ยืดหยุ่น ทำให้PRINCIPAL GMA มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ในทุกสถานการณ์

PRINCIPAL GMA เริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาท เสนอขายครั้งแรก21-29 มีนาคม 2565

รายละเอียดติดตามได้ในการ์ตูนเลย:)

#PrincipalTH  #GMA #GlobalMultiAsset #พรินซิเพิล

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต