หุ้นกู้ : ก้าวสู่โลกแห่งอนาคตไปด้วยกัน ลงทุนในหุ้นกู้ TRUE

0
3211

#หุ้นกู้TRUE #TRUEtoTech

เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วจนไม่รู้จะลงทุนในเทคโนโลยีไหนดี อาจเลือกลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่มีบริการครบวงจร เพราะยิ่งเทคโนโลยีล้ำสมัย ยิ่งต้องการการติดต่อสื่อสารที่ไม่สะดุดและรองรับได้ทุกรูปแบบการใช้งาน

TRUE ผู้นำบริการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลครบวงจร เจ้าของเครือข่าย 5G ที่ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ และกำลังจะก้าวสู่บริษัท  Tech Company เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านดิจิทัลให้ประเทศไทย

TRUE กำลังออกหุ้นกู้ 4 ชุดใหม่เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน ชำระหนี้สินภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเติบโต

  • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี
  • ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00%ต่อปี
  • ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ100,000 บาท

ก้าวสู่โลกอนาคตไปด้วยกันกับ TRUE ไปศึกษารายละเอียดกันหุ้นกู้กัน ☺


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน