ลงทุนต่างประเทศ : เปิดวาร์ปดินแดนลึกลับ ABPCAP รายย่อยก็มีโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์ใน Private Markets

0
8850

 

แม้จะลงทุนมาหลายปี แต่ก็มีสินทรัพย์บางประเภทที่นักลงทุนรายย่อยอาจเข้าถึงการลงทุนได้ยาก นั่นคือสินทรัพย์ใน “Private markets” เช่น หุ้นนอกตลาด หุ้นกู้นอกตลาด อสังหาฯ ฯลฯ ที่จำกัดไว้ให้เฉพาะรายใหญ่
มักมีระยะเวลาการถือครองนาน ไม่สามารถซื้อขายได้ทุกวัน ทำให้พบปัญหาสภาพคล่องในการลงทุน ลงทุนแต่ละครั้งต้องใช้เงินจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าบริษัทจดทะเบียน

ครั้งแรกในไทยที่ปลดล็อกข้อจำกัดในการลงทุนเหล่านั้น โดยเปิดให้ผู้ลงทุนรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์ใน Private markets  กับกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์  (ABPCAP)
ผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund
ที่มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี exposure ใน Private Equity Private Debt โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ REITs.

เริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาท ซื้อขายได้ทุกวันทำการ ขณะที่ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 ต่างจากการลงทุนตรงในสินทรัพย์ใน Private markets ที่ความเสี่ยงจะสูงระดับ 8

และด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่าง อเบอร์ดีน เขาทำยังไงไปดูกัน!

พิเศษ ! ลงทุนใน ABPCAP-A หรือ ABPCAP-SSF ทุก 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน ABPCAP-A 100 บาท เฉพาะช่วง IPO 18 – 29 เมษายน 2565 (Tentative) เท่านั้น  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนและโปรโมชันได้ที่นี่เลย

https://bit.ly/ABPCAP-Maoinveator

คำเตือน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม