หุ้นกู้ : ก้าวสู่นวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตกับ หุ้นกู้ ปตท.

0
3392

มาแล้วจ้า หุ้นกู้ ปตท. ที่นักลงทุนหลายคนกำลังรอคอย รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ AAA(tha) เป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดของตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย

เสนอขายต่อผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ชำระหนี้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน

  • เปิดจองซื้อรอบแรกระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิม (รุ่นPTTC20NA, PTTC21NA, PTTC21NB) ตรวจสอบสิทธิได้ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2565 – 20 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต์https://pttdebenturegw.pttplc.com/bondrightchecking
  • เปิดจองซื้อรอบสอง สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ100,000 บาท โดยไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของผู้ลงทุนแต่ละราย (ยกเว้นยอดจองซื้อเต็มตามวงเงินที่บริษัทต้องการออก)

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ ปตท. มาอัพเดทธุรกิจกันหน่อย เพราะคนส่วนมากรู้จัก ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานข้ามชาติชั้นนำรายใหญ่ที่สุดในไทย แต่นอกจากบทบาทหลักคือการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศไทยแล้ว ปตท. ก็กำลังลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตและรุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ๆ อีกด้วย กับวิสัยทัศน์ใหม่ “Powering  Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต” ไปศึกษาธุรกิจของ ปตท. กัน 🙂

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน