ทำความรู้จัก ตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 2 ธนาคารยูโอบี

0
4666

หลายท่านอาจกำลังสนใจลงทุนในตราสารตัวใหม่ของธนาคารยูโอบี “ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน”

อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.07% ต่อปี ซึ่งเป็นตราสารที่มีระดับความน่าเชื่อถือที่ AA(tha) โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 65

แต่…เอ๊ะ!! แล้วทำไมตราสารของธนาคารยูโอบีความเสี่ยงตั้งระดับ 7

“ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2” ไม่ใช่ตราสารหนี้ทั่วไป แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยและความเสี่ยงที่สูงกว่า ไปทำความเข้าใจ “ตราสารเงินกองทุน” ก่อนลงทุนกันเถอะ 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของตราสาร ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ​

 

ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน