หุ้นกู้ : เจาะลึก หุ้นกู้มีประกัน GRAND ที่มี ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เป็นหลักประกัน

0
4553

สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาหุ้นกู้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินเฟ้อ และมีสินทรัพย์ค้ำประกัน ตอนนี้มีหุ้นกู้ชุดใหม่ โดยมีโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท กรุงเทพฯสุขุมวิท เป็นหลักประกัน เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่/นักลงทุนสถาบัน ดอกเบี้ยสูง 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

หุ้นกู้มีประกัน ออกโดย บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์  แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ หรือชื่อย่อในตลาดหุ้นว่า GRAND อันดับความน่าเชื่อถือบริษัทอยู่ที่ BB- (จัดอันดับโดย ทริส เรทติ้ง)

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สนใจลงทุนไปศึกษารายละเอียดกัน 🙂

*หมายเหตุ : บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

*การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่หนังสือชี้ชวน


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน