หุ้นกู้ : เชื่อมต่อทุกคนกับทุกสิ่งที่สำคัญ หุ้นกู้ DTN

0
4195

#หุ้นกู้DTN #ดีแทคไตรเน็ต

โทรศัพท์มือถือจัดเป็นปัจจัยที่ห้าของคนในยุคปัจจุบันไปแล้ว  โควิด-19 ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งการเติบโต การลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงทางธุรกิจ

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต หรือ DTN กำลังจะออกหุ้นกู้เสนอขายนักลงทุนรายใหญ่/สถาบัน

อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้และบริษัทอยู่ที่ AA แนวโน้มเครดิตพินิจ ลบ โดย ทริส เรทติ้ง

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้

  • หุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.01%ต่อปี
  • หุ้นกู้อายุ 3 ปี             อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50%ต่อปี
  • หุ้นกู้อายุ 5 ปี             อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00%ต่อปี
  • หุ้นกู้อายุ 7 ปี             อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.20%ต่อปี
  • หุ้นกู้อายุ 9 ปี             อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.46%ต่อปี

คาดว่าเปิดจองซื้อ 11-12 และ 14 กรกฏาคม2565

ดีแทค ไตรเน็ต เป็นบริษัทย่อยที่ดีแทคถือหุ้น99.99% เป็นบริษัทที่สร้างรายได้หลักให้ดีแทคและเป็นบริษัทที่ถือใบอนุญาตคลื่นความถี่ครบทุกย่านอีกด้วย สำหรับผู้สนใจลงทุนในหุ้นกู้ไปศึกษาธุรกิจของ ดีแทค ไตรเน็ต กัน 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน