หุ้น IPO : เมื่อบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย เตรียมพร้อมเข้าตลาดหุ้น – ไทยประกันชีวิต TLI

0
17721

ถ้าพูดถึงบริษัทประกันชีวิต หลายๆ คนคงคิดถึง “ไทยประกันชีวิต” เป็นอันดับแรกๆ

TLI หรือ บมจ. ไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตแบรนด์แรกที่ก่อตั้งโดยคนไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย* อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า 80 ปี และมีความน่าเชื่อถือทางการเงินที่แข็งแกร่งจากการได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งจาก Fitch ที่ระดับสูงสุดAAA(tha)** รวมถึงมีตัวแทนประกันชีวิตมากกว่า64,000** รายที่คอยดูแลลูกค้า และมีช่องทางจัดจำหน่ายผ่านพันธมิตร และช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ ที่หลากหลายครอบคลุมทั่วประเทศ

นอกจากผู้บริหารที่ถ่ายทอดประสบการณ์และความชำนาญทางธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นผสานกับผู้บริหารชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายแล้ว TLI ยังมีผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์คือ Meiji Yasuda Life Insurance Company หนึ่งในบริษัทประกันชีวิตรายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ที่มาช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตในด้านดิจิทัล และสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศอีกด้วย

TLI อยู่ระหว่างเตรียมพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุมสำหรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย อีกทั้ง TLI ยังเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่มีเครือข่ายตัวแทนประกันชีวิตจำนวนมากที่สุดในไทย มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และโอกาสเติบโตทางธุรกิจที่น่าจับตา หุ้น TLI จึงถือเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนควรศึกษา ไปดูรายละเอียดกัน 🙂

*ข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

**ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565

 


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของ TLI เท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของ TLI ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง