หุ้นกู้ : ลงทุนรับเทรนด์ท่องเที่ยว กับ MINT Perp Bond 2022

0
3069

MINT Perp Bond ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.10% ต่อปี

การท่องเที่ยวกำลังกลับมา!! จากการผ่อนคลายนโยบายการเข้าเมืองและการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของภาครัฐในหลายประเทศ

MINT หรือ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้นำในธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม-ร้านอาหาร-ไลฟ์สไตล์ ทำธุรกิจใน 63 ประเทศทั่วโลก เตรียมเสนอขาย”หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ” (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ”) (Perpetual Bond) แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

–   ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.10% ต่อปี

  • อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ BBB+/Stable , อันดับความน่าเชื่อถือบริษัท A/Stable (โดยทริสเรทติ้ง 18 ส.ค. 65)
  • จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทและทวีคูณของ100,000 บาท
  • จองซื้อ 1-2 และ 5-6 กันยายน 2565

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิมที่ถูกไถ่ถอน (MINT18PA) สามารถนำเงินที่จะได้รับคืนมาลงทุนในหุ้นกู้ชุดนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

Perpetual Bond มีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปสนใจลงทุนไปศึกษารายละเอียดพร้อมกันกับพี่เม่าเลย 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขายหรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน