หุ้น IPO : ลงทุนในพลังงานสีเขียวอย่างยั่งยืนกับ TGE – ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่

0
5482

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในฐานะนักลงทุน เราคือคนสำคัญที่ช่วยให้โลกดีขึ้นได้ด้วยการลงทุนในธุรกิจสีเขียว

TGE หรือ บมจ. ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ ผู้นำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นบริษัทในเครือท่าฉางอุตสาหกรรม ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของภาคใต้

ปัจจุบัน TGE มีโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่งที่เปิดดำเนินการแล้ว และโรงไฟฟ้าขยะอีก 3 แห่งที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2567  และจะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็น 51.7 MW 

โรงไฟฟ้าของ TGE นอกจากช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้ว ยังสร้างความยั่งยืนต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้ถือหุ้นด้วย ยั่งยืนยังไงไปเจาะลึกธุรกิจของ TGE กัน 🙂

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง