หุ้นกู้ – เติบโตและเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียุคใหม่กับ หุ้นกู้ทรู TRUE Bond 2022

0
3367

TRUE Bond 2022

เรากำลังอยู่ในยุคการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีแม้จะมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเข้ามาเติบโตในไทยมากมาย แต่ประเทศไทยก็มี Tech Company เหมือนกัน อย่าง TRUE ผู้นำบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมดิจิทัลในไทยที่ก้าวสู่Tech Company อย่างเต็มตัว

ร่วมเติบโตและเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียุคใหม่ไปกับ TRUE ผ่านหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ที่เสนอขายบุคคลทั่วไป

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+/แนวโน้ม “บวก” (Positive)

  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00%ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่4.25%ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90%ต่อปี

และเสนอขายให้แก่นักลงทุนรายใหญ่และ/หรือสถาบัน จำนวน 2 ชุด ดังนี้

  • หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00%ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25%ต่อปี

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นทีละ100,000 บาท

สนใจลงทุนไปศึกษารายละเอียดธุรกิจกัน ☺


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขายหรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน