หุ้น IPO : เจาะธุรกิจ AAI ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก

0
8426

#AAI #ผู้นำอาหารสัตว์เลี้ยง

หลายปีมานี้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเติบโตสูงมาก เนื่องจากคนในปัจจุบันเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนสมาชิกในครอบครัว หรือที่เรียกว่า “Pet Humanization” ไม่ได้คลั่งรักกันแค่ในประเทศนะ เพราะปรากฏการณ์นี้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป

AAI หรือ บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้นำในธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกที่ผลิตจากวัตถุดิบหลากหลายชนิด ที่ครอบคลุมทุกตลาดตั้งแต่พรีเมียมจนถึงตลาดแมส โดยเน้นส่งออกไปยังต่างประเทศกว่า 90% และสร้างแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงของตนเอง เช่น monchou, Maria, Hajiko, Pro

ด้วยจุดแข็งหลายประการของ AAI ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถเติบโตและแข่งขันในระดับโลกได้ ไปศึกษาธุรกิจของ AAI กัน 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง​