หุ้น IPO : ลงทุนในบริษัทอาหารชั้นนำระดับสากล เบทาโกร (​ BTG )

0
3168

Keyword : เบทาโกร ,BTG ,หุ้นBTG​, BETAGRO

บริษัทอาหารชั้นนำระดับสากลของเมืองไทย กำลังจะเข้าตลาดหุ้นแล้ว!!!

บมจ. เบทาโกร หรือ BTG ผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเพื่อการบริโภคแบบครบวงจร เราอาจจะรู้จักผ่านแบรนด์ต่างๆ  เช่น BETAGRO, S-Pure, ITOHAM ฯลฯ

ความจริงแล้วเบทาโกรมีธุรกิจถึง 4 กลุ่มหลัก คือ ธุรกิจเกษตร ธุรกิจอาหารและโปรตีน ธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจสัตว์เลี้ยง ดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่งมานานกว่า 55 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่การเติบโตครั้งสำคัญผ่านการระดมทุนในตลาดหุ้น เป็นโอกาสของนักลงทุนที่จะได้มีส่วนร่วมในธุรกิจที่คุ้นเคย ผ่านการสำรวจกิจการบนโต๊ะอาหาร พูดแล้วก็เริ่มหิวขึ้นมาแล้วสิ >.<

สนใจลงทุนไปศึกษาธุรกิจของเบทาโกรกัน 🙂


 

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง​