หุ้น IPO : เจาะธุรกิจ เจริญอุตสาหกรรม ( CH ) ผู้นำเทรนด์ Innovative Healthy Food

0
1750

Keyword : CH IPO , Chinhuay, เจริญอุตสาหกรรม

บมจ. เจริญอุตสาหกรรม หรือ Chin Huay หนึ่งในธุรกิจที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 97 ปี

เจริญอุตสาหกรรมเริ่มต้นธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2468 ในนามของจิ้นฮ่วยกงสี เป็นผู้นำเทรนด์Innovative Healthy Food ในแต่ละยุคสมัย

ในยุคแรกเป็นผู้ก่อตั้งโรงงานปลากระป๋องเจ้าแรกๆ ในไทย  ในยุคต่อมา เป็นผู้ผลิตผลไม้อบแห้งแบบ Soft-Dried ที่มีรสชาติและเนื้อสัมผัสใกล้เคียงผลไม้สด ซึ่งคำว่า Soft-Dried เจริญอุตสาหกรรมก็เป็นคนบัญญัติศัพท์นี้เอง และในยุคปัจจุบัน เป็นผู้ผลิตกราโนล่าบอลเจ้าแรกในไทย และยังคงคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ของเจริญอุตสาหกรรมมีทั้งแบบ OEM และแบรนด์ของตัวเอง ได้รับการยอมรับในประเทศชั้นนำทั่วโลก เช่น สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น จีนส่งออกไปกว่า 50 ประเทศ สร้างรายได้ปีละกว่าพันล้านบาท

ไปศึกษาธุรกิจของเจริญอุตสาหกรรม (CH) กัน 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง