หุ้นPO/PPO : TOP เพิ่มทุน ก้าวสู่การเติบโตครั้งใหม่

0
1392

Keyword : TOP เพิ่มทุน

เมื่อเทรนด์การใช้พลังงานเปลี่ยนไปโลกกำลังอยู่ในช่วง Energy Transition ไทยออยล์ ผู้นำธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันของไทย จึงได้เริ่มทรานฟอร์มองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานที่ยั่งยืน

บิ๊กดีลของไทยออยล์ เมื่อปีที่แล้วคือการเข้าลงทุนใน CAP ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย ทำให้ไทยออยล์ สามารถก้าวสู่ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟิน

การลงทุนครั้งนี้ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดการ Synergy กันในกลุ่ม และเปิดตลาดใหม่ในประเทศอินโดนีเซียได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบัน ไทยออยล์มีโครงสร้างธุรกิจที่ครบวงจรด้วยการบูรณาการทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีสายอะโรมาติกและโอเลฟิน

ไทยออยล์ จึงต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินเพื่อรองรับการต่อยอดของการเติบโตในอนาคต โดยการจำหน่ายหุ้น GPSC บางส่วน และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรและประชาชนทั่วไป รายละเอียดจะเป็นยังไง ติดตามได้ในการ์ตูนเลย 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง