หุ้นกู้ : ลงทุนในธุรกิจค้าปลีกแบบ Omnichannel กับ หุ้นกู้โลตัส

0
2196

Keyword : หุ้นกู้โลตัส, Lotus’s Bond

โอกาสลงทุนในหุ้นกู้โลตัสมาแล้ว

**เฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ สถาบัน**

บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่ และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์“โลตัส” (Lotus’s) ที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 28 ปี ปัจจุบันมี2,597 สาขาทั่วไทย

เสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุดใหม่เป็นครั้งแรกในรอบกว่าสิบปีภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้พร้อมรับการเติบโตในอนาคต

  • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย รอประกาศ
  • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
  • ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี
  • ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

(อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A+ โดย ทริสเรทติ้ง ณ วันที่19 ส.ค. 2565)

คาดจองซื้อระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565

รายละเอียดติดตามได้ในการ์ตูนเลย ☺


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน