หุ้นกู้ : หุ้นกู้ของผู้นำด้านธุรกิจยางธรรมชาติของโลก หุ้นกู้ STA

0
2016

Keyword :  STA , ศรีตรัง

STA หรือ บมจ. ศรีตรังแอรโกรอินดัสตรี หนึ่งในผู้นำในธุรกิจยางธรรมชาติแบบครบวงจรระดับโลก  จดทะเบียนทั้งในตลาดหุ้นไทย และตลาดหุ้นสิงคโปร์ เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี

โดยมีทั้งหุ้นกู้ทั่วไป ที่จองซื้อผ่าน ธ.กสิกรไทย เริ่มต้น 100,000 บาท

และหุ้นกู้ดิจิทัล ที่จองซื้อผ่านแอปเป๋าตังธ.กรุงไทย เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

เปิดจองซื้อ 1-3 พฤศจิกายน 2565

(อันดับความน่าเชื่อถือ A แนวโน้ม “คงที่” โดย ทริสเรทติ้ง ณ 8 ก.ค. 2565)

จุดเด่นของ STA คือการทำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตั้งแต่สวนยาง โรงงานผลิตยางธรรมชาติไปจนถึงผลิตภัณฑ์จากยาง มีสำนักงานอยู่ 7 ประเทศและส่งออกผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลก STA สามารถสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงโควิดที่ราคายางในตลาดโลกตกต่ำ แต่ STA สามารถทำผลประกอบการ New High ได้

สนใจลงทุนในหุ้นกู้ STA ไปศึกษารายละเอียดธุรกิจได้ในการ์ตูนเลย ☺


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน