หุ้นกู้ : ลงทุนในธุรกิจพลังงานที่ไม่มีวันหมด หุ้นกู้ WEH – Wind Energy Holding

0
1875

Keyword : WEH , Wind Energy Holding , หุ้นกู้ WEH

หนึ่งในผู้นำธุรกิจพลังงานสะอาดในไทยคือ Wind Energy Holding ( “WEH” ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในไทย มีกำลังการผลิตคิดเป็น 42% ของโควต้ากำลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

WEH เสนอขายหุ้นกุ้ชุดใหม่

แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่

อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี

( ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ )

เนื่องจาก WEH ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้น ก่อนตัดสินใจลงทุนไปศึกษาธุรกิจของ WEH กัน 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน