Regional LNG Hub เมื่อไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายพลังงานของอาเซียน

0
1510

Keywords : Regional LNG Hub , ศูนย์กลางซื้อขายพลังงานของอาเซียน

ประเทศไทยได้มีการขุดก๊าซธรรมชาติมาใช้กว่า 40 ปีแล้ว แต่ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติของไทยเริ่มผลิตได้น้อยลง ถึงแม้จะนำเข้าบางส่วนจากเมียนมาผ่านทางท่อก๊าซ แต่แหล่งเมียนมาก็มีแนวโน้มผลิตได้น้อยลงเหมือนกันซะงั้น ไทยจึงเริ่มนำเข้าก๊าซธรรมชาติในรูปแบบของเหลวที่เรียกว่า LNG เป็นประเทศแรกในอาเซียน รวมถึงเปิดเสรี LNG เพื่อให้เกิดการแข่งขัน

โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของไทยถือว่าจัดเต็ม องค์ความรู้ในธุรกิจนี้ก็ยาวนาน รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมก็นิยมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงาน แถมประเทศไทยยังมีทำเลที่ดี อยู่ศูนย์กลางของอาเซียนไปอีก

เมื่อทุกปัจจัยเอื้อให้ต้องเกิดขนาดนี้ ไทยจึงประกาศตัวเป็น Regional LNG Hub หรือ ศูนย์กลางซื้อขาย LNG ของอาเซียนซะเลย ไปดูกันว่า Regional LNG Hub คืออะไร แล้วใครจะได้ประโยชน์บ้าง 🙂