หุ้นกู้ รักษ์โลกในสไตล์นักลงทุนกับ หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (SLB) BTS GROUP

0
1052

Keywords : หุ้นกู้บีทีเอสกรุ๊ป, SLB BTSG , BTS Group

ครั้งแรกของประเทศไทยในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จาก บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งหรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ (BTSG)

หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน บีทีเอส กรุ๊ปฯจำนวน 4 ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่ กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

(อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A” โดยทริสเรทติ้ง ณ 19 ก.ย. 2565)

  • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.80%-2.95% ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.70%-3.85% ต่อปี
  • ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.20%-4.35% ต่อปี
  • ชุดที่ 4 อายุ 9 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.55%-4.70% ต่อปี

โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย 2 ด้านคือการใช้พลังงานในการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อระยะทางของตู้โดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียว และการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินงานรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน หากทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ มีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการคือการผลิตหรือจัดหาใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามกำหนด *โดยไม่มีผลกระทบกับอัตราดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด*

คาดเปิดจองซื้อวันที่ 25 และ 28-29 พฤศจิกายน 2565

พิเศษ! สำหรับผู้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ มอบคูปอง แรบบิท ซีเลกซัน มูลค่า 200 บาท

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในด้านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) 4 ปีซ้อน และ สมาชิกดัชนีFTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นไปตาม Corporate KPI และ Long-Term Climate Strategy ของ บีทีเอส กรุ๊ปฯ

สนใจลงทุนในหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ไปศึกษารายละเอียดได้ในการ์ตูนเลย ☺


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน