ลดหย่อนภาษี : โอเพ่น เซซามี เปิดประตูแห่งความมั่งคั่งด้วย RMF/SSF 2565

0
1498

Keywords : ลดหย่อนภาษี ,SSF, RMF, RMF/SSF 2565, Open Sesame, โอเพ่น เซซามี

ไม่ต้องใช้คาถาลับ ก็เปิดประตูแห่งความมั่งคั่งได้ ด้วยการลงทุนระยะยาวใน RMF/SSF นอกจากจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว ยังได้สิทธิพิเศษทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนดด้วยนะ

แถมยังได้บัตรสตาร์บัคฟรีตั้ง 300 บาท/ท่าน*

เมื่อลงทุนกองทุน RMF และ/หรือ SSF ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65

ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป และมียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ผ่าน…

  • บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และ/หรือ
  • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือ
  • บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA)

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ดูรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่นได้ที่

https://www.bangkokbank.com/RMFSSF2565?utm_source=MIV&utm_medium=FB&utm_campaign=RMFSSF65

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 www.bangkokbank.com
บลจ.บัวหลวง หรือโทร. 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. 0 2618 1599 www.bcap.co.th