หุ้น IPO : SM – สตาร์ มันนี่ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อภาคตะวันออก

0
2583

Keywords :  SM ,สตาร์มันนี่ , หุ้นIPO

“ผู้นำในธุรกิจไฟแนนซ์ภาคตะวันออก”

ช่วงนี้ฝั่งตะวันออกคึกคักเป็นพิเศษ จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC (ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา) ที่กำลังอยู่ในช่วงเติบโต ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังก่อสร้าง และธุรกิจใหม่ๆ ที่เริ่มเข้าไปตั้งฐานการผลิต คาดว่าจะมีการจ้างงานในปี 2566-2570 เพิ่มขึ้นปีละ 20,000 คน

SM หรือ บมจ. สตาร์ มันนี่ ผู้นำธุรกิจไฟแนนซ์ฝั่งตะวันออกของไทยด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีมี 94 สาขา สาขาส่วนใหญ่อยู่ในเขต EEC  โดยมี 2 ธุรกิจหลักคือ

1. ธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งกว่า 99% เป็นสินเชื่อมีหลักประกัน (ทะเบียนรถ,โฉนดที่ดิน)

2. ธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านร้าน “สตาร์ มันนี่” ที่เกือบ 90% เป็นการขายแบบผ่อน จึงได้ทั้งกำไรจากการขายสินค้า และดอกเบี้ยจากการขายผ่อน รวมถึง ธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัย

การเติบโตของ EEC จึงช่วยส่งเสริมธุรกิจของSM จากการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นและการขยายธุรกิจในเขตนี้

ไปศึกษาธุรกิจของ SM กัน 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง