REIT : ลงทุนรับธีม EEC กับ WHAIR

0
2469

Keywords: WHAIR, EEC, HREIT

ช่วงนี้อุตสาหกรรมสมัยใหม่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC มากขึ้น ทั้งโรงงานผลิตรถยนต์ EV, โรงงานผลิตแบตเตอรี่ , Data Center ฯลฯแสดงให้เห็นว่าการดำเนินนโยบาย EEC ของไทยมาถกทางแล้ว!

สนใจลงทุนในพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าเพื่อรับการเติบโตของ EEC สามารถลงทุนได้ผ่าน WHAIR (ชื่อเดิมคือ HREIT) รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ และเติบโตไปกับการลงทุนรอบใหม่ กับทรัพย์สินที่ส่วนมากตั้งอยู่ในเขตEEC  และเกินกว่าครึ่งอยู่ในเขตปลอดภาษี(Free Zone) ด้วยอัตราการเช่าเฉลี่ย  91% และและประมาณการผลตอบแทนดีถึง 8.9%

ไปดูรายละเอียดการลงทุนรอบใหม่ของ WHAIR กัน 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขายหรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง