หุ้น IPO : MASTER โรงพยาบาลศัลยกรรมแห่งแรกในตลาดหุ้น

0
8154

Keywords : MASTER ,หุ้นIPO, รพ.มาสเตอร์พีช

“โรงพยาบาลศัลยกรรมแห่งแรกในตลาดหุ้นไทย”

การดูแลตัวเองเป็นเทรนด์ของคนยุคนี้ ธุรกิจความงามจึงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพเติบโตสูงมาก  โดยเฉพาะ “ศัลยกรรม” ที่ไม่มีลิมิตในเรื่องรายได้เพราะศัลยกรรมเหมือนเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่อยู่บนใบหน้าและร่างกาย ซึ่งผู้ใช้บริการยอมจ่ายหากถูกใจผลงาน

MASTER หรือ รพ. มาสเตอร์พีช ศูนย์รวมบริการด้านความงามครบวงจร จัดเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมแห่งแรกในตลาดหุ้น รายได้ส่วนใหญ่กว่า 80% มาจาก “ศัลยกรรม”

โดยปัจจุบัน MASTER เปิดห้องผ่าตัด 7 ห้อง วันละ 15 ชั่วโมงทุกวัน แทบจะเต็มตลอดเวลา  สร้างรายได้มากกว่าพันล้าน มีอัตรากำไรสุทธิสูงกว่า20% ROE สูงกว่า 80% ROA สูงกว่า 40% (ข้อมูล ณ 9M/2565) แค่เห็นตัวเลขทางการเงินคร่าวๆ ก็ตาลุกวาวแล้วใช่มั้ย

ไปศึกษาธุรกิจของ MASTER กัน 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง