หุ้นกู้ : รับการเติบโตแบบก้าวกระโดดกับ หุ้นกู้ RT

0
3525

Keywords : หุ้นกู้ RT, RT Bond, ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง

⚠️ เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ⚠️

-อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Negative” (จัดอันดับโดย  บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565)

RT หรือ บมจ. ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นกำลังสำคัญในการเจาะอุโมงค์ใหญ่ๆ ในไทยและต่างประเทศ (Southeast Asia) อย่างล่าสุดคืออุโมงค์รถไฟทางคู่ “ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ” จ.สระบุรี – จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในไทยกว่า 5 กม. เมื่อเปิดใช้งาน จะทำลายสถิติอุโมงค์รถไฟขุนตานที่ยาว 1.3 กม.

ด้วยความเชี่ยวชาญของ RT ทำให้มี Backlog ในมือสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา โดยมีมูลค่าสูงกว่า 10,000 ล้านบาทRT จึงออกหุ้นกู้ชุดใหม่ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566

สนใจลงทุนในหุ้นกู้ RT ไปศึกษาธุรกิจเพิ่มเติมได้ในการ์ตูนเลย


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน