หุ้นกู้ : ลงทุนเพื่อโลกที่ดีขึ้นกับ หุ้นกู้ ETC ( ETC Bond )

0
1148

Keywords : ETC Bond, หุ้นกู้ ETC, เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์, โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

⚠️ เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่ ⚠️

ประเทศไทยมีขยะอุตสาหกรรมประมาณ 22 ล้านตันต่อปี หนึ่งในวิธีการกำจัดขยะที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาเดียวกัน คือการนำไปสร้างพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานต่อไป นอกจากจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าให้ประเทศด้วย

ETC หรือ บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ ผู้นำด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 3 โรง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ  กฟภ. 16.5 MW  และได้รับการคัดเลือกเพิ่มอีก 80 MW เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ซึ่งจะสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับ ETC

ETC จึงออกหุ้นกู้ชุดใหม่ เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่และสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

– อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี

– ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดเมื่อครบ 3 เดือนไปแล้ว

– อันดับความน่าเชื่อถือบริษัท BBB-/Negative (โดย ทริสเรทติ้ง 18 เม.ย. 2566)

– จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทและทวีคูณของ 100,000 บาท

– จองซื้อ 16-18 พฤษภาคม 2566

สนใจลงทุนในหุ้นกู้ ETC ไปศึกษารายละเอียดธุรกิจกัน 🙂

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน