ลงทุนอย่างมั่นใจ กับ แบบฝึกสายลับหุ้นกู้ EP.3 วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน

0
310

#SEC #กลต #ความรู้หุ้นกู้

แก๊งเม่าที่ได้มาฝึกเป็นสายลับหุ้นกู้ ได้เรียนรู้วิธีการอ่าน Factsheet หุ้นกู้
ทำให้เข้าใจในภาพรวมแล้วว่า ถ้าจะลงทุนในหุ้นกู้สักตัว มีข้อมูลสำคัญเรื่องใดบ้างที่ต้องรู้ โดยเฉพาะอันดับเครดิต (Credit Rating)

แต่ถึงแม้ว่าระหว่างหุ้นกู้ 2 ตัวที่อันดับเครดิตเท่ากัน แต่ความจริงแล้ว ลักษณะของบริษัทและข้อมูลทางการเงิน ก็อาจจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันได้

ซึ่งการวิเคราะห์ตัวเลขสำคัญทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio), อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio), กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) รวมไปถึงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (ICR) และความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) ก็ทำให้เรารู้จุดแข็งและจุดอ่อน ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ และทำภารกิจด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

แล้วตัวเลขที่ว่ามานั้น มีความสำคัญแค่ไหน และมีความหมายยังไง

ไปติดตามพร้อมกันได้เลย

ติดตามซีรีส์ “ลงทุนอย่างมั่นใจ กับ แบบฝึกสายลับหุ้นกู้” ได้ทุกวันพฤหัสบดี ทางเพจ Mao-Investor

Disclaimer: การ์ตูนชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการลงทุนหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขายหุ้นกู้ใด ๆ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินทรัพย์ เงื่อนไข และผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุน