มุ่งสู่อนาคตด้วยพลังงานสะอาด กับหุ้นกู้ WEH ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดของไทย

0
521

⚠️ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ⚠️
⚠️ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ⚠️

ประเทศไทยจริงจังกับการผลักดันพลังงานหมุนเวียนอย่างมาก เพราะต้องการให้เป็นพลังงานหลักทดแทนพลังงานฟอสซิล เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นวาระระดับโลก

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมรายแรก และรายใหญ่สุดของไทย เติบโตต่อเนื่องจนมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้งหมด 8 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมถึง 717 เมกะวัตต์

มีแหล่งรายได้ที่มั่นคงจากสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวให้กับ กฟผ. และมีผลประกอบการแข็งแกร่ง

จึงต้องการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ออกไปทั้งในและต่างประเทศ

โดยตอนนี้ WEH เตรียมจะออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2 ปี เสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบัน เพื่อจะนำเงินไปขยายโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ โดยให้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี

ถ้าอยากรู้ว่าหุ้นกู้ WEH น่าสนใจลงทุนแค่ไหน มาติดตามไปพร้อม ๆ กันเลย

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนการตัดสินใจลงทุน