5 ข้อดี เก็บเงินก่อนวัยเกษียณด้วย “ประกันสะสมทรัพย์” – KTAXA Lifeplus Saver

0
100887

คำว่า “เกษียณ” ถึงจะดูไกล แต่ยังไงก็ต้องไปถึง
การวางแผนเกษียณควรเตรียมพร้อมทั้งด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพทางการเงิน
ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเตรียมพร้อมได้ในระยะเวลาอันสั้น

การเก็บออมเพื่อเกษียณสามารถใช้หลายๆ วิธีรวมกันได้ ทั้งออมผ่านกองทุน ลงทุนในกองทุนรวม
รวมถึงการออมในประกันสะสมทรัพย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
เพราะมีข้อดีที่อาจจะหาไม่ได้จากการออมวิธีอื่นๆ ถึง 5 ข้อเลย จะเป็นอะไรไปดูกัน 🙂

รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2FXXwj4
#KrungthaiAXA #LifePlusSaver