หุ้นกู้ : รู้ก่อนลงทุน หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนฯ แสนสิริ – SIRIPerpBond

0
8829

 

สำหรับผู้ที่มองหาหุ้นกู้ระดับ Investment Grade ที่ให้ดอกเบี้ยสูง ตอนนี้แสนสิริ (SIRI) กำลังจะออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ (Perpetual Bond) ตัวใหม่ ดอกเบี้ย 8.5% ต่อปีในช่วง 5 ปีแรก เรตติ้งหุ้นกู้ BBB- เปิดจองซื้อ 22-25 มิ.ย. 63

หากสนใจลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนฯ ของแสนสิริ มาศึกษารายละเอียดบริษัทและหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนฯ กันก่อน มีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ที่ซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ธรรมดา ติดตามได้ในการ์ตูนเลย J

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน