หุ้นกู้ : อาหารมั่นคงกับ หุ้นกู้ CPFTH

0
4718

ช่วงวิกฤตแบบนี้ ปากท้องสำคัญที่สุด ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ด้วยการร่วมลงทุนในหุ้นกู้ CPFTH

CPFTH เป็นบริษัทหลักของ CPF ทำธุรกิจสัตว์บกครบวงจรในประเทศไทย หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า Feed-Farm-Food กำลังจะออกหุ้นกู้ 5 ชุด เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน เครดิตเรตติ้ง A+

ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี

ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี

ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี

ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี ดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี

ชุดที่ 5 อายุ 15 ปี ดอกเบี้ย 4.11% ต่อปี

 

สนใจลงทุนไปศึกษารายละเอียดกัน 🙂

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน