หุ้น IPO : เจาะธุรกิจ “เงินติดล้อ” สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน อันดับ 1 ของไทย

0
10152

ถ้าพูดถึงตลาดสินเชื่อในไทย ที่เติบโตสูงอย่างมีนัยสำคัญด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ย 16-17% ต่อปีในช่วงปี 2558 – 2562 คือสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน” เนื่องจากเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหม่ที่เติบโตจากการให้บริการประชาชนทั่วไป และยังได้ลูกค้ามาจากตลาดสินเชื่อนอกระบบด้วย

บมจ. เงินติดล้อ หรือ TIDLOR ผู้นำธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ที่เป็นที่หนึ่งในใจแบรนด์แรกที่คนนึงถึง และมุ่งเน้นการให้บริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย ผสมผสานด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ กำลังจะเข้าตลาดหุ้นแล้ว ไปศึกษารายละเอียดกัน 

————————–

Disclaimer

การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด​ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น​ การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกเผยแพร่ให้แก่นักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน​ ข้อมูลนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงเขตแดนและอาณาเขต มลรัฐใดของประเทศสหรัฐอเมริกาและเขตการปกครองพิเศษกรุงวอชิงตัน) และข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหรือคำชี้ชวนเพื่อการซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักทรัพย์ที่อ้างถึงหรือกล่าวถึงในข้อมูลนี้ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”) ทั้งนี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวไม่อาจถูกเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะเป็นกรณีที่เป็นไปตามข้อยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนภายใต้ the Securities Act​ และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา