หุ้นกู้ : รับ New S-Curve กับ หุ้นกู้TRUE

0
3703

เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ 5 ของเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยี 5G เต็มรูปแบบที่ไม่ใช่แค่รองรับการสื่อสารระดับผู้ใช้ทั่วไปอย่างยุค 4G  แต่เป็นการมาของ 5G ที่ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะจะพลิกโฉมและมีบทบาทสำคัญอย่างมากกับการสร้างธุรกิจ New S-Curve และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศ

TRUE ผู้นำบริการการสื่อสารและดิจิทัลครบวงจร กำลังออกหุ้นกู้ 4 ชุดใหม่เสนอขายบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในการชำระหนี้และดำเนินธุรกิจ

  • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี
  • ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20%ต่อปี
  • ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.55% ต่อปี

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นทีละ 100,000 บาท 

สนใจลงทุนในหุ้นกู้ไปศึกษารายละเอียดกัน ☺

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

#รับNewS-Curveกับหุ้นกู้True

เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ 5 ของเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยี 5G เต็มรูปแบบที่ไม่ใช่แค่รองรับการสื่อสารระดับผู้ใช้ทั่วไปอย่างยุค 4G  แต่เป็นการมาของ 5G ที่ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะจะพลิกโฉมและมีบทบาทสำคัญอย่างมากกับการสร้างธุรกิจ New S-Curve และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศ

TRUE ผู้นำบริการการสื่อสารและดิจิทัลครบวงจร กำลังออกหุ้นกู้ 4 ชุดใหม่เสนอขายบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในการชำระหนี้และดำเนินธุรกิจ

ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี

ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี

ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20%ต่อปี

ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.55% ต่อปี

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นทีละ 100,000 บาท 

สนใจลงทุนในหุ้นกู้ไปศึกษารายละเอียดกัน ☺

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน