หุ้น IPO : เมื่อ DMT – ดอนเมืองโทล์ลเวย์ กำลังจะเข้าตลาดหุ้น

0
3871

หนึ่งในปัญหาคลาสสิกของกรุงเทพฯ คือปัญหารถติด ซึ่งหากต้องการประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบาย เราอาจเลือกเส้นทางพิเศษที่เสียค่าผ่านทาง ซึ่งเราก็สามารถไปร่วมลงทุนเป็นเจ้าของกิจการได้นะ เพราะตอนนี้ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง ผู้รับสัมปทานบริหารจัดการทางยกระดับดอนเมือง หรือ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ กำลังจะเข้าตลาดหุ้นแล้ว แถมมีนโยบายปันผล 90% เลยด้วย รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปศึกษากัน 🙂

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง


#DMT #หุ้นIPO