หุ้นกู้ : ลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น กับ PTT Green Bond

0
5430

#หุ้นกู้ที่หลายคนรอคอย #หุ้นกู้PTT #PTTGreenBond

ปตท. บริษัทพลังงานของประเทศ กำลังจะออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ เครดิตเรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในไทย

ชุดที่ 1 : Green Bond อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป

ชุดที่ 2 : หุ้นกู้อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี เสนอขายผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. (8 รุ่นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปแล้วระหว่างปี 2559 ถึง 2562) และผู้ลงทุนทั่วไป

หุ้นกู้ครั้งนี้มีความพิเศษกว่าที่เคย เพราะชุดนึงเป็น Green Bond ซึ่ง ปตท. ถือเป็นบริษัทแรกในไทยที่เสนอขาย Green Bond ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป รายละเอียดติดตามได้ในการ์ตูนเลย J

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน
ธ.กรุงไทย – จองซื้อผ่าน Money Connect : https://www.moneyconnect.ktbnetbank.com
ธ.กรุงศรี – จองซื้อผ่าน KMA : https://www.krungsri.com/bank/th/PersonalBanking/krungsri-online/kma
ธ.กสิกรไทย – จองซื้อผ่าน K-My Invest :https://www.kasikornbank.com/kmyinvest

ตรวจสอบสิทธิการจองซื้อ https://pttdebenturegw.pttplc.com/bondrightchecking