กองทุนรวม : เปิดปฐมบทพลังงานยุคใหม่ จังหวะลงทุนที่ “จุดเปลี่ยนผ่าน” กับ T-ES-GGREEN

0
22322

จากปัญหาโลกร้อน ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ “พลังงานสะอาด” เช่นพลังงานจากลม พลังงานจากแสงอาทิตย์ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และกลายเป็นปฐมบทใหม่ของพลังงานในยุคต่อไป

ด้วยข้อดีของพลังงานสะอาดที่หาไม่ได้จากแหล่งพลังงานแบบอื่น นั่นคือ feedstock ที่เหมือนเสกมาได้จากฟากฟ้า(ลม,แสงแดด,น้ำ) ทำให้ต้นทุนการผลิตพลังงานต่ำมากสุดเป็นประวัติการณ์ จนคาดกันว่าจะก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมอีกครั้ง!!

หากสนใจลงทุนในพลังงานสะอาด ตอนนี้ บลจ. ธนชาตกำลังเปิดกองใหม่ กองทุนรวม T-ES-GGREEN ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดทั่วโลก จะเป็นยังไงไปศึกษารายละเอียดกัน 🙂
คำเตือน
• ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้