ลงทุนในเทรนด์แห่งอนาคต ด้วย Jitta Wealth Thematic

0
20439

ถ้าพูดถึงเมกะเทรนด์ของโลก หลายคนมีภาพธุรกิจในใจ เช่น E-Commerce, AI , Esport, Fintech ฯลฯ ซึ่งหากมองหาบริษัทที่ทำธุรกิจหลักตามเมกะเทรนด์ของโลกในตลาดหุ้นไทยแทบจะหาไม่ได้ ถึงมีความรู้ มีเงินลงทุน แต่ก็หาหุ้นลงทุนไม่ได้

เมื่อหุ้นไทยไม่ตอบโจทย์ ถึงเวลาที่จะเปิดอีกประตูหนึ่งของการลงทุนแล้ว กับ Jitta Wealth Thematic การลงทุนตามเมกะเทรนด์ที่เราเลือกธีมได้เอง เริ่มต้นเพียง 1 แสนบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3g4DEdp